Jak chytré hodinky a fitness náramky měří a počítají kroky?

Estimated read time 4 min read

Fitness tracker nebo chytré hodinky jsou přístroje, které může jednotlivec nosit po celý den, aby sledoval různé tělesné parametry (třeba srdeční tep a podobně). Některé fitness trackery či chytré hodinky potřebují, aby do nich osoba, která je používá, vložila fyziologické údaje, jako je hmotnost, výška, pohlaví – to vše pomůže přístroji lépe pochopit data, která shromažďuje.

Tato personalizace pomáhá při zpracování dat generovaných fitness trackerem. Existuje několik typů senzorů, které mohou být u hodinek nebo trackeru, ale nejčastěji se k určování pohybů těla používají pohybové senzory.

Jak měří hodinky nebo fitness tracker kroky?

Nositelný tracker nepřetržitě snímá pohyby těla na 3-osém akcelerometru. Data jsou zaznamenávána po celou dobu používání hodinek od jejich zapnutí, což umožňuje trackeru sledovat, zda jednotlivec jde vpřed, běží rychle nebo dokonce stojí.

Všechna tato data jsou uložena v trackeru pro další zpracování. Ke zpracování dochází, když jsou data přenesena do softwaru spojeného s fitness trackerem na smartphonu nebo notebooku, se kterým jsou synchronizována.

Protože jednotlivec již s tímto softwarem sdílí osobní údaje, jsou shromažďovaná data zpracovávána pomocí personalizovaného algoritmu. To umožňuje softwaru zjistit, co různé zaznamenané pohyby skutečně znamenají.

Rozděluje pohyby do různých činností a na základě těchto podrobností generuje více informací. Obvykle se ukládají pod různými položkami v aplikaci fitness trackeru.

Když jednotlivec přejde do aplikace, je ze zpracovaných dat k dispozici široká škála informací připravených k okamžitému čtení. Aplikace umožňuje jednotlivci se dozvědět, kolik kroků bylo učiněno, jakou rychlostí, v jakém tempu a dokonce může uživatel vidět i počet kalorií, které byly pravděpodobně spáleny (je to samozřejmě odhad). Aplikace umožňuje jednotlivci interagovat s informacemi uživatelsky přívětivým způsobem – většinou se data zobrazují v nějakém pěkném grafu nebo tabulce.

Když trackery nebo chytré hodinky pro sledování aktivity neměří přesný počet kroků

Takže, jak jsme uvedli, tracker nebo chytré hodinky jsou obecně navrženy tak, aby sledovaly opakující se pohybové vzorce, jako jsou právě kroky. Jakmile se vaše paže otáčí či pohybují, interní tříosý akcelerometr přístroje měří a zaznamenává každé úplné takovéto „zhoupnutí“. Takto to funguje. Měří se vlastně počet takovýchto „zhoupnutí“. Statisticky to odpovídá počtu kroků (zhruba).

Data ale nemusí sedět přesně, to si uvědomte. Příležitostně se během určitých činností a aktivit mohou vaše ruce trochu pohybovat, což může následně vést k určitému menšímu navýšení počtu zaznamenaných kroků. Mohou to být například tyto činnosti:

 • Řízení auta (na silnici může auto nadskočit a šup, máte krok navíc)
 • Sprchování s trackerem nebo chytrými hodinkami
 • Neklidný spánek – otáčíte se nebo házíte rukou, na kterou máte tracker
 • Čištění zubů

Na druhou stranu zase existují i případy, kdy nedostatečný pohyb paží může vést k zaznamenání menšího, než skutečného počtu kroků, při chůzi. Jsou to například tyto aktivity:

 • Tlačení kočárku nebo nákupního vozíku – máte ruce pasivně položeny na košíku či kočárku a nedojde tedy ke zmiňovanému „zhoupnutí“
 • Sekání trávníku
 • Nošení tašky s potravinami nebo nošení dítěte

Celková přesnost záznamu počtu vašich kroků by ale neměla být výrazně ovlivněna výše uvedenými scénáři. Jde spíše o výjimky.

VIDEO: Sportovní aplikace a krokoměry – které fungují a jak

  Pavel Horelica

  Mám rád hodinky. A rád o nich píšu.

  Hodinkám jako takovým jsem přišel na chuť už v dětství.

  Další články:

  Další články autora:

  + There are no comments

  Add yours

  Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.