Jak chytré hodinky měří kyslík v krvi (SpO2)?

Estimated read time 7 min read

Měření kyslíku v krvi neboli pulzní oxymetrie je měření nasycení krve kyslíkem (nebo chcete-li měření saturace krve kyslíkem). Jak asi dobře víte, kyslík je pro člověka životně důležitý a jeho absence pro nás může být fatální. Hodnota SpO2 je prostě jednou z metrik, která může poskytnout důležitou informaci o vašem zdravotním stavu.

V důsledku toho výrobci nositelných chytrých zařízení, jako jsou fitness trackery a chytré hodinky, začlenily do svých produktů technologii k měření této důležité zdravotní metriky.

V tomto směru vlastně existují 2 metriky:

 • Sp02 – saturace periferní krve kyslíkem (tedy saturace kyslíkem v kapilárách)
 • SaO2 – saturace arteriální krve kyslíkem (tedy saturace kyslíkem v artériích – tepnách, cévách)

Chytré hodinky ukazují nasycení krve kyslíkem pod známou zkratkou Sp02, což je periferní saturace kyslíkem (saturace kyslíkem v kapilárách), a je to velmi důležitá hodnota z hlediska kontinuální měření hladiny kyslíku v krvi. Navzdory tomu, že saturace arteriální kyslíkem (SaO2) je přesnější, pro ní je nutné odebrat vzorek krve a poté jej otestovat, aby nebylo možné zajistit kontinuální měření kyslíku v krvi.

Jinými slovy, SpO2 je praktičtější a pohodlnější způsob pulzní oxymetrie, a může být poměrně snadno měřen i chytrými hodinkami.

Co je to SpO2?

Hodnota SpO2 tedy zjednodušeně řečeno ukazuje, nakolik je vaše krev okysličená (kolik je v krvi kyslíku). Čím více máte kyslíku v krvi, tím bude tato hodnota vyšší a samozřejmě naopak. Za normálních okolností by se SpO2 u zdravého člověka měla pohybovat mezi 95 a 99 %.

K okysličování krve dochází naším dýcháním – tedy (velmi zjednodušeně řečeno) ústy nebo nosem vdechnete vzduch do plic. V plicích dojde k zachycení kyslíku a jeho navázání na červené krvinky, jež ho následně „roznesou“ po těle.

Nižší hodnoty SpO2 (zejména pod 91 %) mohou znamenat často i zásadní zdravotní problém. V současnosti ukazuje výhody oxymetru probíhající pandemie onemocnění covid-19. Pokud nemocný začne vykazovat pokles SpO2 pod 90 %, naznačuje to zhoršení funkce plic a nutnost hospitalizace.

Jak chytré hodinky měří kyslík v krvi?

Fyzikální vlastnosti okysličené a odkysličené krve tvoří základ pro měření hladiny kyslíku v krvi pomocí chytrých hodinek. Okysličená krev je obvykle jasně červená, zatímco neokysličená krev je tmavě červená. Je to proto, že okysličená krev odráží více červeného světla, zatímco odkysličená krev červené světlo absorbuje.

Konvenční lékařský pulzní oxymetr využívá metodu transmisivní pulzní oxymetrie, kde se u kojenců používají periferní části těla, jako je ušní boltec, konečky prstů a prsty na nohou. Nejpopulárnější zahrnuje průchod světla prstem a měření světla (infračervené a červené světlo), které je absorbováno a schopné projít prstem, aby se určila hladina kyslíku v krvi.

Chytré hodinky měří hladinu kyslíku v krvi pomocí jiného typu techniky SpO2 nazývané reflexní pulzní oxymetrie, která jednoduše měří světlo odražené místo světla procházejícího tělem. Na rozdíl od transmisivní metody můžete měřit hladinu kyslíku v krvi z jiných částí těla, jako je hrudník a zápěstí.

Při této metodě se světlo promítané na povrch těla obvykle infračervené a červené světlo se odráží od podkoží nebo kosti k senzoru na chytrých hodinkách, kde se rozdíl mezi vyzařovaným a odraženým světlem používá k určení hladiny kyslíku v krvi.

Díky tomu je nošení chytrých hodinek a fitness trackerů ideální způsob pro měření SpO2 v krvi.

Chytré hodinky, které dokážou měřit kyslík v krvi (SpO2)

Dnes na trhu existuje celá řada chytrých hodinek od různých značek, které dokážou měřit saturaci krve kyslíkem, jako je Fitbit, Garmin, Samsung, Apple, Huawei a tak dále. Zde je několik chytrých hodinek, s nimiž můžete měřit hladinu kyslíku v krvi.

 • Fitbit Versa 3
 • Amazfit Band 5
 • Garmin Forerunner 245
 • Samsung Galaxy Watch 3
 • Apple Watch Series 6
 • Fitbit Sense
 • Garmin Vivosmart 4
 • Garmin Fenix 6
 • Fitbit Ionic

Jak moc přesné je toto měření?

Hlavní rozdíl mezi hodinkami, náramkem a pulzním oxymetrem, je tedy umístění optického senzoru. Ten je u hodinek a náramků na zápěstí, zatímco u oxymetrů na špičce prstu. Špička prstu je v tomto směru vhodnější a díky tomu jsou tato zařízení přesnější. Z těchto důvodů výrobci velmi často poukazují na skutečnost, že by jejich zařízení neměla být používána pro lékařskou diagnostiku. Pouze hrstka nositelných zařízení je certifikována jako lékařská zařízení nabízející měření SpO2.

I když je hezké mít možnost kdykoli zkontrolovat hladinu kyslíku v krvi na zápěstí, oxymetrie založená na odrazu, kterou chytré hodinky používají, je ve srovnání s transmisivní metodou relativně málo vyvinutá. Kromě toho není měření hladiny kyslíku v krvi chytrými hodinkami na stejné úrovni jako klinické standardy.

Proč tedy měřit okysličení krve?

Otázka tedy zní: proč byste si tedy měli měřit úroveň okysličení krve? Pokud máme být zcela upřímní, pak můžeme konstatovat, že většina lidí něco takového patrně vůbec nepotřebuje. Hodnota SpO2 je důležitá pro dvě skupiny

 • sportovce, jejichž trénink vyžaduje sledování SpO2 (například potápěči nebo horolezci ve vysokých nadmořských výškách)
 • lidi, kteří mají problémy s dýcháním.

SpO2 může být užitečným indikátorem spánkové apnoe. To je stav, který způsobuje, že se člověk občas v noci probouzí kvůli obtížnému dýchání. K tomu může dojít v důsledku fyzických blokád, které brání dýchání (obstrukční apnoe) nebo rušení signálů vysílaných mozkem, které říkají tělu, aby dýchalo (centrální apnoe).

Problém je, že mnoho lidí, trpících tímto zdravotním problémem, o něm ani neví – pouze se probouzejí unavení. Zařízení, která dokáže měřit hladinu SpO2 během spánku (což ale zdaleka nejsou všechna!), je může na tento problém potenciálně upozornit a umožnit jim jednat – například navštívit specialistu. Pro ně jsou chytré hodinky s měřením SpO2 dobrou volbou.

  Pavel Horelica

  Mám rád hodinky. A rád o nich píšu.

  Hodinkám jako takovým jsem přišel na chuť už v dětství.

  Další články:

  Další články autora:

  1 Comment

  Add yours

  + Leave a Comment

  Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.