GMT

Mají-li hodinky funkci GMT (což je zkratka Greenwich Mean Time), znamená to, že jsou schopny zobrazovat čas i v dalším, druhém, odlišném časovém pásmu, než zobrazuje primární ukazatel času.

Greenwich Mean Time je střední čas, který je vztažen k nultému poledníku, jenž prochází hvězdárnou Greenwich v Londýně. GMT je odvozen od pohybu rotující planety Země, avšak vzhledem k jejímu nepravidelnému tvaru a zpomalující se rotaci okolo zemské osy se GMT střední čas postupně zkracuje a ztrácí přesnost.

Zkratka GMT je v široké veřejnosti a u výrobců hodinek tak hluboce zakořeněna, že se označení GMT užívá dodnes, přesto že se střední čas přestal používat v roce 1972, kdy se přešlo na modernější UTC.

Hodinky s GMT
Hodinky s GMT

Historie GMT

Přestože důležitost časových pásem si uvědomovali již naši předci, kde pásma nacházela uplatnění především v námořní navigaci, bylo praktické využití díky nepřesnému chodu hodinek velmi omezené. Tato situace se změnila až s příchodem chronometru, který umožnil přesnou navigaci lodí právě díky 15° časovým pásmům. První hodinky, které zobrazovaly dvě časová pásma současně, přestavila značka Rolex v roce 1954. Tak jako celou řadu dalších inovací hodinek, mají GMT komplikaci na svědomí piloti, tentokrát civilní, kteří létali ve službách společnosti PanAm, jenž si právě takovéto hodinky u švýcarského výrobce Rolex objednal.

Když mají hodinky funkci GMT, znamená to, že na ciferníku jsou cifry až do 24 a ručička obtočí celý ciferník jednou za 24 hodin. Obvykle je součástí ještě druhý ciferník, který je možné nastavit na jiný čas, než na jaký je nastaven hlavní ciferník – hodinky tak zvládají ukazovat čas ve dvou časových pásmech.

Hodinky s GMT
Hodinky s GMT

Funkce GMT se řeší různými způsoby, jako např. 24 hodinovou lunetou, nicméně varianta s dvojitým ciferníkem je nejobvyklejší. Tento typ hodinek byl vyvinut pro piloty společnosti PanAm v době zrodu proudových letadel okolo roku 1950 a je neodmyslitelnou součástí života každého cestovatele. Tyto hodinky nabízejí fascinující historii a nejjednodušší způsob ukazování času kdekoli na světě, bez ohledu na to, kolik je hodin.