Horologie

Horologie je věda o hodinách, hodinkách a čase. Zahrnuje v sobě výrobu, opravu a údržbu hodin a hodinek, stejně jako studium historie hodin a jejich mechanismů.

Může v sobě také zahrnovat studium teoretických aspektů času, jako je synchronizace hodin a synchronizace rytmu.

Horologie je obor, který se zabývá výrobou, opravou a údržbou hodin a hodinek. Zahrnuje také studium historie hodin a jejich mechanismů, jakož i teoretických aspektů času jako synchronizace hodin a rytmu. To se týká hodin, které fungují na mechanickém principu, ale také hodin, které fungují na elektronických principech.