ATM (Atmosféra)

ATM (neboli atmosféra) je jednotka tlaku pro standardní atmosférický tlak na hladině moře. Jednou atmosférou je tlak 1 kg/cm2 a odpovídá hloubce 10 metrů. 1 metr vodního sloupce odpovídá tlaku 0,1 baru nebo 0,1 atmosféry. Jednotka se používá pro uvedení voděodolnosti hodinek.

Pro potápění s přístroji jsou vhodné teprve hodinky snášející 200 metrů hloubky tedy 20 atm a profesionální potápěčské hodinky se označují jako 1000 metrů / 100 atm.
Pro potápění s přístroji jsou vhodné teprve hodinky snášející 200 metrů hloubky tedy 20 atm a profesionální potápěčské hodinky se označují jako 1000 metrů / 100 atm.

Když je tedy uveden na hodinkách údaj 100 m, 10 bar nebo 10 atm, vždy to znamená, že hodinky v laboratorních podmínkách vydrží tlak vody, který je ve 100 metrech při normou stanovené teplotě a hustotě vody. Takže hodinky s hodnotou 50 ATM vydrží tlak vody v hloubce 500 m. Má to ale háček! Vodotěsnost se testuje v laboratorních podmínkách tak, že se hodinky prostě ponoří do nádoby s tlakem odpovídajícím příslušné hloubce. Nikdo s nimi neplave ani neskáče šipky. Právě pohyb pod vodou zvyšuje tlak a zátěž na hodinky a může způsobit, že do nich vlhkost pronikne.